top of page

Hulpprogramma voor kinderen
met ASS in Aalst

Begeleiding op maat van kind en gezin

Vanuit mijn kennis en ervaring met ASS (autismespectrumstoornis) bied ik begeleiding voor kinderen en jongvolwassenen. Ik beantwoord aan hun hulpvraag en focus daarbij op het behoud van bestaande vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe. Daarnaast kunnen kinderen en jongvolwassenen bij mij terecht voor coaching en begeleiding. Ik help bijvoorbeeld met het structureren van hun dagen en bied overzicht in de persoonlijke leefwereld. Hoe deze begeleiding bij ASS eruitziet, verschilt per situatie en is afhankelijk van de hulpvraag.

Opbouw van het hulpprogramma voor kinderen met ASS

De exacte invulling verschilt per kind, maar altijd wordt het hulpprogramma in drie fasen onderverdeeld. Alles begint namelijk bij een eerste kennismaking, waarna de behandeling wordt opgestart. Ten slotte is er tijd en ruimte voor evaluatie.

Fase 1: intakegesprek

Tijdens de eerste fase wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Hierbij hoor ik zowel het kind als de ouders. Ik ga na waar de behoeftes liggen en welke vorm van begeleiding zal helpen. Vervolgens stippel ik in overleg met de ouders een passend traject uit.

Fase 2: begeleiding

Afhankelijk van de hulpvraag worden tien tot vijftien sessies van 45 minuten ingepland. Dit start steeds met een kennismaking met het kind. Vervolgens behandel ik in functie van de hulpvraag allerlei thema's, zoals communiceren met anderen en samen leren spelen. Ook specifieke vragen van het kind, het verwerken van de ASS-diagnose en het samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen komen daarbij aan bod.

Fase 3: afsluiting

Op het einde van het traject organiseer ik een evaluatie- en afsluitingsmoment. Ook hier worden de ouders nauwgezet bij betrokken. Hierbij komt de voortgang, op basis van tussentijdse rapporten die ik reeds aan de ouders bezorgde, uitgebreid aan bod.

Bel of mail mij om het hulpprogramma op te starten.

bottom of page