top of page

Tarieven bij De Zonnebloem in Aalst

Kennismakingsgesprek (30 minuten): gratis

Het hulpverleningstraject gaat altijd van start na het kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek is dan ook vrijblijvend. Als het klikt, kunnen wij samen beslissen om een coachingstraject op te starten. Om alles zo toegankelijk mogelijk te houden, is het eerste kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten volledig gratis.

Intakegesprek en opmaak dossier (60 minuten): 70 euro

Na het kennismakingsgesprek volgt het feitelijke intakegesprek dat met de ouders en/of het kind plaatsvindt. Op dat moment wordt de hulpvraag diepgaand in kaart gebracht en stel ik een traject samen. Ik neem mijn tijd voor de opmaak van het dossier en stem het steeds af op de wensen en behoeften van het kind of de jongvolwassene. De opmaak van het dossier en het eerste intakegesprek kosten samen 70 euro (cash te betalen).

Coachingsessies (45 minuten): 50 euro

Elke coachingsessie is uniek en afgestemd op de noden van de ouders en/of kinderen. Een sessie duurt ongeveer 45 minuten. De praktijk leert dat langere sessies doeltreffendheid missen. Dat komt ook overeen met de maximale concentratieduur. Een sessie van ongeveer 45 minuten kost 50 euro (cash te betalen). Hoeveel sessies er nodig zijn, is onder meer afhankelijk van de hulpvraag en wordt vooraf met u besproken.

Wilt u weten hoeveel sessies er nodig zijn of heeft u nog een aantal andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

bottom of page