top of page

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is richtinggevende en kortdurende, doelgerichte hulp aan kinderen, maar ook aan hun ouders. Kindercoaching is niet gelijk aan zeggen hoe zij de dingen moeten doen, maar het is hen leren hoe ze zelf hun problemen kunnen oplossen. Hierdoor zullen zij stap voor stap aan zelfvertrouwen winnen en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Het is wel belangrijk dat kindercoaching gebeurt door een deskundige die het afstemt op de ontwikkelingsfase van het kind.

Persoonlijk ben ik overtuigd dat kindercoaching een steeds prominentere plek zal krijgen in onze samenleving. Ik merk ook dat steeds meer ouders, al dan niet na een doorverwijzing van hun school of huisarts, een beroep doen op een kindercoach. Kennis, ervaring en behoeften worden daarbij steeds beter op elkaar afgestemd. En dat is voor iedereen goed nieuws.

Neem telefonisch of per mail contact met mij op.

bottom of page