top of page

Vier tips om uw kind te helpen tijdens een boze bui

1. Blijf zelf rustig

Het is niet nodig om zelf boos te worden. Meer nog: zelf beginnen te roepen heeft helemaal geen zin. Het kan er zelfs voor zorgen dat alles erger wordt. Blijf eerder zelf rustig en geef uw kind de ruimte om zijn of haar emoties te tonen. Begrip tonen is hier het enige juiste antwoord.

3. Richt een rustige plek in waar uw kind heen kan

Bij een boze bui helpt het om de prikkels even weg te nemen en op een rustige plek de emoties te verliezen. Doe de televisie uit en breng uw kind naar een vaste rustige plek tot de bui over is.

2. Benoem wat u ziet

Kinderen worden sneller rustig wanneer ze zich begrepen voelen. Begrip tonen wil nog niet zeggen dat u aangeeft dat u akkoord bent met wat er gebeurt. U kunt ook gewoon benoemen wat u ziet. "Ik zie dat je boos bent" toont aan dat u uw kind begrijpt, zonder dat u aangeeft dat uw kind zich goed gedraagt.

4. Sluit de boze bui samen af

Geen kind is identiek en elke boze bui is uniek. Houd vooral in uw achterhoofd dat wat gisteren nog werkte, vandaag misschien niet zal werken. Dat heeft niets te maken met onwil; uw kind doet dat niet om u te pesten. Na een boze bui is het dan ook vooral belangrijk om te achterhalen wat de aanleiding was en om tijd te maken voor het knuffelen. Leg uw kind ook uit dat boos zijn normaal is, maar dat schoppen, slaan en schreeuwen helemaal geen zin heeft.

Neem telefonisch of per mail contact met mij op.

bottom of page