top of page

Werkwijze van De Zonnebloem in Aalst

U neemt contact met mij op

U bent degene die mij contacteert. Dat kan telefonisch of per mail, zoals u het wenst. Ik geef u alvast extra informatie mee en indien gewenst leggen we een afspraak vast. U mag alvast kort vertellen wat uw hulpvraag is, maar het is natuurlijk geen probleem wanneer u dit liever persoonlijk en tijdens het kennismakingsgesprek doet. U kunt mij op eigen initiatief contacteren of na doorverwijzing van de school, een hulpverlener of de huisarts.

Kennismakingsgesprek en intake

De eerste afspraak is altijd een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek breng ik de hulpvraag in kaart. Ik doe dat samen met de ouders en/of het kind, volledig afhankelijk van jullie voorkeuren. Sommige ouders hebben liever dat hun kind niet op het kennismakingsgesprek aanwezig is, terwijl pubers soms liever alleen aan het kennismakingsgesprek deelnemen. Dat is zeker geen probleem.

Tijdens de daaropvolgende intake zal ik vooral vragen stellen en luisteren, zonder te oordelen. Ouders en jongeren kunnen op eigen tempo hun verhaal brengen. Met goedkeuring van de ouders kunnen jongeren vanaf 16 jaar ook alleen aan de intake deelnemen. Als er na het kennismakingsgesprek en de intake een klik is, starten we de therapie en coaching op.

afbeelding1.png

Op basis van het kennismakingsgesprek en de intake stel ik in samenspraak met de ouders een plan op maat van de hulpvraag op. Dit omvat de begeleiding en coaching van ouders en/of kind. Hoeveel sessies er nodig zijn, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Bij kinderen met ASS gaat het gemiddeld om tien tot vijftien sessies. In ieder geval is er ruimte voor tussentijdse evaluaties en bijsturing. Na gemiddeld drie sessies vindt er al zo'n evaluatiegesprek plaats. Als blijkt dat er geen verdere hulp of coaching nodig is, kan het traject ook voortijdig worden afgesloten.

2.jpg

Therapie en coaching

Wilt u ook een traject opstarten? Neem dan telefonisch of per mail contact met mij op, zodat we samen een afspraak kunnen maken voor een eerste kennismakingsgesprek.

bottom of page